Les mer

Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsloven

Siden vår virksomhet er underlagt hvitvaskingsregelverket plikter vi å ha en risikovurdering og gjennomføre kundetiltak, for å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Tiltakene skal beskytte det finansielle og økonomiske systemet og samfunnet som helhet, ved å forebygge og avdekke at vi som rapporteringspliktige brukes eller forsøkes brukt som ledd i hvitvasking eller terrorfinansiering. Vi innhenter og vurderer nødvendige opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Selskapet, som rapporteringspliktig, plikter  derfor å ha systemer for å avgjøre om kunden, personer som kan handle på vegne av kunden, person som er gitt disposisjonsrett, er eventuell reell rettighetshaver, politisk eksponert person (PEP) eller nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en politisk eksponert person.

For å overholde hvitvaskingsloven søker vi opp privatpersoner og bedrifter, følger opp regulatoriske krav, kontrollerer kunden ved å sjekke opp mot lister for finansiell kriminalitet, sanksjonslister og om kunden regnes som politisk eksponert person (PEP) eller nær familie med en PEP. All informasjon om kunden samles på ett sted for rapportering.